Doing Business in Hungary - VGD

Die Ausgabe der VGD Hungary Kft. für 2017 ist mit dem Titel "Doing Business in Hungary" erschienen.

 

ÖFFNEN

Swisscham Hungary

Amtssitz, Postadresse:

H-1134 Budapest
Váci út 33.

Büro:

H-1143 Budapest
Stefánia út 107.

Telefon:

+36 30 984 96 10
+36 30 902 63 49

info@swisscham.hu