A budapesti nagykövet a magyar- svájci kapcsolatokról

2010.6.10

A budapesti nagykövet a magyar- svájci kapcsolatokról

Christian Mühlethaler, Svájc budapesti nagykövete adott áttekintést a részvevőknek a kétoldalú kapcsolatok állásáról. A diplomata köszönetet mondott a Kamarának és tagjainak a nagykövetséggel való szoros együttműködésért és hozzájárulásukhoz a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez.

„Az a gond, hogy nincsenek problémáink…”, jellemezte a nagykövet tréfásan a bilaterális viszonyt. Azóta, hogy 2008 októberében aktívan átvette hivatalát, korábban ismeretlen sűrűséggel követték egymást a két baráti ország legmagasabb közjogi méltóságainak, kormánytagjainak kölcsönös látogatásai – amelyek bizonyosan hosszú távon is éreztetik majd hatásukat.

Örvendetes, hogy svájci polgárokra, akik a 2. világháború utolsó szakaszában elismerésre méltó szerepet játszottak üldözöttek mentésében, újabb elismerés vár: néhány hónap múlva Friedrich Born, a Nemzetközi Vöröskereszt egykori képviselője és a diplomata Carl Lutz nevét viselik majd a Margit-hídhoz közeli dunai rakpartok.

Szoros politikai együttműködés

A nagykövet méltatta a tényt, hogy a két, azonos nézeteket valló állam Svájc és az EU szerződés-rendszerének keretében kiválóan együttműködik. A konzuli kooperációról tavaly kötött egyezményt néhány hete már alkalmazzák a gyakorlatban: Svájcba utazók a schengeni vízumot Chisinauban és Minszkben a magyar konzulátuson igényelhetik. Ugyanígy Magyarország képviseletében Sydney, Santiago, Sao Paulo és más városok svájci konzulátusa látja el ezt a feladatot.

Általában szélesek az esélyek arra, hogy a két ország nemzetközi kérdésekben azonos nézeteket vall, hogy jelöltjeiket kölcsönösen támogatják – még akkor is, ha az EU-szolidaritás Magyarország számára ezeket az egyeztetéseket mind nehezebbé teszi.

A korlátozott pénzügyi lehetőségek ellenére Svájcnak sikerül figyelemre méltó kulturális tevékenységet is kifejteni Magyarországon. Az elmúlt időszakban egy sor eredményes, nagyobb szabású rendezvényre: hangversenyekre, kiállításokra, szerzői estekre, könyvbemutatókra került sor. A nagykövet ezzel kapcsolatban köszönetet mondott a gazdasági szereplők által nyújtott nélkülözhetetlen támogatásért.

Christian Mühlethaler emlékeztetett a 9 budapesti nagykövetség (köztük a svájci) tavaly novemberi nyilatkozatára a korrupció és kísérő jelenségei kérdéseiben. Jóllehet a kormány a nyilatkozatot kritikusabban fogadta, mint amint azt a külképviseletek várták, mégis elmondható, hogy azóta a korrupció kérdése napirenden van. Ezt tükrözte a választási kampány csakúgy, mint Sólyom László államelnök újévi beszéde. Az új kormány zászlajára tűzte a korrupció elleni harcot. „Más nagykövetségekkel együtt tovább visszük kezdeményezésünket”, hangoztatta a nagykövet, aki felhívta a vállalatokat: hozzák nyilvánosságra, ha átláthatatlan praktikákat, korrupciós nyomást tapasztalnak.

Sikeres a Svájci Alap

Az előadó beszámolt a Svájci Alap programjainak sikeres lebonyolításáról. Magyarország 131 Mió. CHF értékben a program második legnagyobb kedvezményezettje az új EU-tagok sorában. A pályázatok iránt élénk az érdeklődés, a tervezett projektek minősége általában jó. A program immár a lebonyolítás szakaszába került, ami természetesen több nehézséget is jelent majd.

A nagykövet áttekintette a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat. A kereskedelmi forgalom a válság miatt ismeretesen érzékenyen visszaesett. Magyarország – Lengyelország és Csehország után – változatlanul Svájc 3. legfontosabb közép-európai kereskedelmi partnere, a svájci kivitelnek és a behozatalnak egyaránt 0.5 százaléka esik Magyarországra.

A kapcsolatok további fejlesztéséhez a potenciál megvan, de a dinamika alacsony. Svájc a következő időszakra nem vár csodákat, ezért a magyar piac iránti érdeklődés is csak alkalmi és nem nagyon jelentős.

Visszaesés a foglalkoztatásban

Az MNB adatai szerint a magyarországi közvetlen svájci tőkeberuházások 2008 végén 1.178 Mrd. eurót tettek ki – a teljes svájci tőkeexport 2.1 százalékát. Ezzel Svájc Magyarországon – a legnagyobb beruházóktól elmaradva – a 10. helyen áll. Az általános trenddel ellentétben a svájci közvetlen beruházások 2008-ban 33 százalékkal emelkedtek és 295.8 Mió. eurót tettek ki. Az összeg 70 százaléka irányult az iparba, 30 százaléka a szolgáltatásokba. Ugyanakkor a hagyományos svájci szolgáltató ágazatok, mint a bankok, a biztosítók., változatlanul hiányoznak. A jelenleg működő kereken 300 svájci cég mintegy 19.000 alkalmazottat foglalkoztat – szemben a 2007-es 28.000 – al.

A nagykövet nem értesült arról, hogy svájci vállalat kivonult volna az országból. Ám – amint az idézett számok is mutatják – vannak elhalasztott beruházások, leépítések. Ezzel szemben különböző további, jelentős beruházásokat terveznek, mind az iparban, mind a szolgáltatások területén.

A gyakran hallott kérdésre, milyen kihatásai lehetnek a magyar kormányváltozásnak, Mühlethaler nagykövet kijelentette: „Úgy gondolom, hogy kevés. Az új kormány politikája ugyanabba az irányba megy, mint a Bajnai-kabineté. Az adott keretek viszonylag szorosak és kevés játékteret adnak. Nézetem szerint döntő lehet, törekszik-e majd a kormány nemzeti meggondolások érvényesítésére és mennyire. Általánosságban azonban bizakodó vagyok.”