Közgyűlés beszámoló

2016.5.18

A közgyűlés hivatalos napirendjét megelőzően az UniCredit Bank új ügyvezetője, Raluca Popescu asszony tartott rövid köszöntőt.

Ezt követően Dr. Béres István a kamara elnöke megnyitotta a közgyűlést.

Az elnök beszámolt arról, hogy a kamara 2015-ben is eredményesen működött, az alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében. Folytatta hagyományos szolgáltatásait és nagy érdeklődéssel kísért rendezvényeket tartott. Külön kiemelte a jubileumi közgyűlésünket követő rendezvényt, ahol Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch svájci gazdasági államtitkár és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tartott előadást.

Az elnök ezt követően köszönetet mondott a Swisscham Hungary szponzorainak és aktív tagjainak a támogatásukért és a rendezvényeken való rendszeres részvételükért.

A közgyűlés ezt követően az alábbi határozatokat hozta a napirendi előterjesztésekre vonatkozóan:

  1.  Az elnökség beszámolóját a Swisscham Hungary Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara 2015. évi munkájáról elfogadta.
  2.  A Swisscham Hungary Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara 2015. évi éves gazdálkodását és a 2015. évi gazdálkodásról készített egyszerűsített éves beszámolót az előterjesztéssel megegyezően elfogadta.
  3.  A közgyűlés az Alapszabály IV/5. pontját az előterjesztéssel megegyezően módosítja. Az Alapszabály IV/5. pontjának szövege a következő:

 

Kategóriák Éves tagdíj
   
I. kategória
Magánszemélyek
50.000 Ft 
   
II. kategória
100.000.000 Ft éves árbevétel alatti jogi személy 
80.000 Ft
   
III. kategória 100.000.000 Ft éves árbevétel feletti jogi személy 225.000 Ft 
   
IV. kategória Szponzori tagdíj, amelyet bármely kamarai tag önként vállalhat, és amelyért a kamara részéről többletszolgáltatás jár  
   
IV/A. Szponzori tagdíj 500.000 Ft
   
IV/B. Arany szponzori tagdíj 800.000 Ft
   
 A határozatban elfogadott tagdíj kategóriák és tagdíjak 2017. január 1-jétől kezdődően alkalmazandók  

 

4. A Swisscham Hungary Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara 2016. évi költségvetését az előterjesztéssel megegyezően elfogadta.

A közgyűlés napirendi pontjai megvitatása után Ésik Róbert, a HIPA elnöke tartott előadást a befektetési környezetről és a svájci cégek számára nyújtott lehetőségekről. Ezt követően Jean-Francois Paroz svájci nagykövet úr ismertette a Grand Tour of Switzerland elnevezésű projekt részleteit. Jean Grunenwald, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója pedig a Nestlé cégcsoport 150 éves és 25 éves magyarországi jubileumáról tartott rövid összefoglalót továbbá a Nestlének a fenti projekthez való kapcsolódásáról.