A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése

Kamaránk is csatlakozott a „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánláshoz
 
 
Ünnepélyes aláírási ceremónia mellett 2012 november 27-én került bemutatásra a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő üzletmenetet középpontba helyező ajánlás, melyet a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet kezdeményezett.
 
Az ajánlást 27 alapító vállalat vezetője írt alá és további 18 vállalat és más szervezet csatlakozott hozzá. Az összefogás jelentőségét az is jelzi, hogy az aláíró vállalatok éves árbevétele megközelítően hazánk GDP-jének 20 %-át teszi ki.
 
Stratégiai megközelítés, felelős vállalatirányítás, etikus működés, alapértékek tisztelete, környezeti felelősségvállalás, partnerség az érintett és érdekelt felekkel és átlátható működés – az ajánlás hét pontban foglalja össze, hogy mit jelent a fenntarthatóság komplex értelmezése a vállalatok számára a 21. század elején.
 
Az ajánlás létjogosultságát Áder János köztársasági elnök is elismeri és üdvözli a kezdeményezést. Az ajánlást bemutató üzleti ebéden a hallgatósághoz intézett beszédében, melyet Salgó István elnök tolmácsolt, kiemeli: „Ezt hasznos kezdeményezésnek tartom, és egyben fontos lépésnek a magyarországi üzleti kultúra fejlődésében. A fenntarthatóság megteremtése nem kis feladat, de bízom abban, hogy az Önök által létrehozott Tanács tevékenysége érdemben elősegíti majd a vállalati gondolkodás megújulását. Ennek érdekében kívánok a Tanácsnak mint több támogatót, a tagok részéről mind komolyabb elkötelezettséget, főként pedig eredményes munkát.”
 
Az ajánlás alapító aláírói:
 
ÁAK, Accor, Alteo, Ben&Loch, Budapest Airport, Budapesti Erőmű (EDF Csoport), Dandelion, Denso, Energy Hungary, E.ON,  Grundfos, Holcim, HVG, ING Bank, Kékkúti Ásványvíz, KPMG, Lapker, Legrand, MOL, MTVA, MVM, NISZ, Shell, Siemens, Telenor, Unilever, Volkswagen.
 
További aláírók:
 
Alcoa, Alstom, Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara, Dalkia, Electrolux, Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara, GDF Suez, MagNet Bank, Masterplast, MNV, Nestlé, Pannonia Ethanol Zrt., Richter, Sanofi, Swisscham Hungary Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara, Magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara, Toyota, Vodafone
 
Ajánlás vezetőknek: A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése
 
Stratégiai megközelítés
 
A fenntarthatóságot komplexen értelmező vállalat vezetése üzleti stratégiáját hosszú távú, értékteremtő gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok integrálásával alakítsa ki, és végrehajtásához biztosítsa a szükséges erőforrásokat.
 
Felelős vállalatirányítás
 
A vállalat legfelső döntéshozói közül kijelölt vezető legyen felelős a fenntarthatósági teljesítményért. A vállalat vezetői minden szinten egyénileg is legyenek felelősek a szervezet fenntartható működéséért. A vezetői ösztönzőrendszer tartalmazzon környezeti és társadalmi típusú célkitűzéseket is.
 
Etikus működés
 
A vállalat működjön jogszerűen és tisztességesen (mint például korrupciómentesség, tisztességes foglalkoztatás). Az elvárt viselkedést rögzítse írásban, biztosítsa az azok betartásához szükséges erőforrásokat és terjessze ki minden érintettjére.
 
Alapértékek tisztelete
 
A vállalat az emberi élet és biztonság védelmét, az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez való jogot tekintse alapértéknek, üzleti döntései során e jogokat tartsa tiszteletben.
 
Környezeti felelősségvállalás
 
A vállalat döntéseiben meghatározó elemként jelenjen meg az életciklus szemlélet, valamint a gazdasági haszon és a környezeti hatás együttes mérlegelése. Legyen elkötelezett a környezetért, s az ebben megjelenő felelősségét terjessze ki a teljes ellátási láncra (beszállítók, partnerek, vevők).
 
Partnerség az érintett és érdekelt felekkel
 
A vállalat működjön együtt az érintett és érdekelt feleivel, nyitott, kétoldalú kommunikációt folytatva. A működése által érintettekkel törekedjen a kölcsönös megelégedettségre, hosszú távú együttműködésre és partnerségre. Méretéből, pozíciójából adódó lehetőségeivel élve mutasson példát. Üzleti partnerei kiválasztásánál a fenntarthatósági szempontokat vegye figyelembe és részesítse előnyben. Szakmai szervezeteken és széleskörű együttműködéseken keresztül törekedjen érvényesíteni a fenntarthatósággal kapcsolatos elveket a szabályozási folyamatokban is.
 
Átlátható működés
 
A vállalat tevékenységéről, gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól gyűjtsön folyamatosan megbízható adatokat, információkat, azokat tegye elérhetővé és azokról rendszeresen, hiteles formában tájékoztassa érintett partnereit.
 
Az ajánlást üzleti vezetők és fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek részvételével, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért dolgozta ki.