Kamaránk felépítése

A Swisscham Hungary emberi oldalát az elnökség, a felügyelőbizottság, a mindennapi tevékenységet vezető igazgatónő, és az őt segítő irodai asszisztens, rendezvényszervező alkotják.

Elnökség

Az elnökség a Swisscham Hungary irányító testülete a közgyűlések közötti időben. Az elnökség tagjai az egyesület vezetői tisztségviselői. Az elnökség 15 tagból áll, akiket a közgyűlés (a Swisscham Hungary közgyűlésén valamennyi tag jogosult részt venni) választ meg 5 évre. A Swisscham Hungary-nek egy elnöke, és három alelnöke van, akiket az elnökség tagjai közül az elnökség választ meg – ezek a megbízatások szintén 5 évre szólnak. Az elnökség ülései nem nyilvánosak, jegyzőkönyv készül róluk. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály vagy jogszabály nem utal kifejezetten a közgyűlés, az elnök, vagy az igazgató hatáskörébe. Az elnökségi tagok tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

Az elnökség feladatai különösen:

 • irányítja a Swisscham Hungary tevékenységét
 • a napirend feltüntetésével összehívja a közgyűlést
 • ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását
 • felügyeli az igazgató tevékenységét
 • felügyeli a Swisscham Hungary gazdálkodását
 • jóváhagyja az éves költségvetés tervezetét, valamint az éves beszámoló és a mérleg tervezetét és azokat a közgyűlés elé terjeszti,
 • az Alapszavály felhatalmazása alapján jóváhagyja az új tag felvételét
 • elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket az Alapszabály, jogszabály előír, vagy amelyet a közgyűlés meghatároz

Teljeskörű leírás: Alapszabály IX.

Ismerje meg Kamaránk elnökségét személyesen!

Az alábbi képekre kattintva elérheti az elnökségi tagokkal készített interjúkat.

Elnök

Alelnökök

Elnökség

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság 5 tagból áll, akiket a közgyűlés (a Swisscham Hungary közgyűlésén valamennyi tag jogosult részt venni) választ meg 5 évre. A felügyelőbizottság  ülései nyilvánosak, róluk jegyzőkönyv készül. A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ. Az felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

A felügyelőbizottság  jogosult:

 • a Swisscham Hungary működését és gazdálkodását ellenőrizni
 • tájékoztatást, felvilágosítást kérni a Swisscham Hungary elnökségétől
 • betekinteni a Swisscham Hungary könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálni
 • az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt venni

A felügyelőbizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

 • a Kamara működése során jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek orvoslása a közgyűlés döntését teszi szükségessé
 • a vezetői tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

Teljeskörű leírás: Alapszabály X.

Ismerje meg Kamaránk felügyelőbizottságát!

Az alábbi képekre kattintva elérheti az felügyelőbizottsági tagokkal készített interjúkat:

Felügyelőbizottság

Igazgató

A Kamara munkaszervezetét az igazgató irányítja, akit az elnökség választ, és akinek a visszahívására is az elnökség jogosult. Az igazgató ezen tevékenységét munkaviszonyban végzi, és vezető állású munkavállalónak minősül, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

Feladatköre:

 • a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtása
 • a Kamara napi ügyeinek vitele, az Alapszabály keretei között az egyesület képviselete, az egyesület tevékenységi körén belül az operatív döntések meghozatala és végrehajt(at)ása
 • az alkalmazott(ak) feletti munkáltatói jogok gyakorlása
 • az éves beszámoló és a mérleg előkészítése és azoknak az elnökség elé terjesztése
 • az éves költségvetés elkészítése és annak elnökség elé terjesztése
 • a Kamara jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának ás a tisztségviselők megválasztásának előkészítése
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Kamarával kapcsolatos kérdésekre
 • tagok nyilvántartása
 • a Kamara határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
 • a Kamara működésével kapcsolatos iratok megőrzése

Teljeskörű leírás: Alapszabály XI.

Irodai asszisztens, rendezvényszervező

Mikoly Diána

Swisscham Hungary

2020 januárban csatlakozott a kamarához Mikoly Diána, mint rendezvényszervező és irodai asszisztens.

„Nagy lelkesedéssel állok a munkához, a legtöbbet kihozva magamból, hogy az összes szükséges fronton támogatni tudjam tagjainkat, legyen szó tájékoztatásról, szervezésről, vagy bármi másról. Forduljanak hozzám bizalommal!

Feladataim közé tartozik az igazgató munkájának segítése, irodai asszisztensi és adminisztratív feladatok ellátása, kamarai programok szervezése, valamint a Kamarai ülésekkel kapcsolatos szervezési feladatokban való közreműködés. Folyamatosan frissítem a Kamara kommunikációs felületeit a Kamara, és partnerei programjaival, híreivel. Rendezvényeinkről összefoglalókat készítek, interjúkat, felméréseket, hírleveleket állítok össze és teszek közzé magyar, német, esetenként angol nyelven.”

Mobil: +36-30-9026349
E-mail: mikoly.diana@swisscham.hu

Aranyszponzor

Szponzorok

Egészségügyi partner

Intézményi partnerek

A Swisscham Hungary elérhetőségei

Lipovecz Júlia
Igazgatónő
+36 30 984 96 10

Mikoly Diána
Office & Event manager
+36 30 902 63 49

Kövessen minket
Facebookon és Linkedinen

Székhely, postázási cím:
1134 Budapest, Váci út 33.

Iroda:
1016 Budapest, Fém utca 6.

Nyilvántartási szám: 01-02-0007582
Adószám: 18072897-1-41
Számlaszám: 10918001 00000411 72000001
IBAN: HU74109180010000041172000001
BIC: BACXHUHB
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Médiapartnereink:
Kommunikációs partner:
Vissza az oldal tetejére