Kamaránk felépítése

A Swisscham Hungary emberi oldalát az elnökség, a felügyelőbizottság, a mindennapi tevékenységet vezető igazgatónő, és az őt segítő irodai asszisztens, rendezvényszervező alkotják.

Elnökség

Az elnökség a Swisscham Hungary irányító testülete a közgyűlések közötti időben. Az elnökség tagjai az egyesület vezetői tisztségviselői. Az elnökség 15 tagból áll, akiket a közgyűlés (a Swisscham Hungary közgyűlésén valamennyi tag jogosult részt venni) választ meg 5 évre. A Swisscham Hungary-nek egy elnöke, és három alelnöke van, akiket az elnökség tagjai közül az elnökség választ meg – ezek a megbízatások szintén 5 évre szólnak. Az elnökség ülései nem nyilvánosak, jegyzőkönyv készül róluk. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály vagy jogszabály nem utal kifejezetten a közgyűlés, az elnök, vagy az igazgató hatáskörébe. Az elnökségi tagok tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

Az elnökség feladatai különösen:

 • irányítja a Swisscham Hungary tevékenységét
 • a napirend feltüntetésével összehívja a közgyűlést
 • ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását
 • felügyeli az igazgató tevékenységét
 • felügyeli a Swisscham Hungary gazdálkodását
 • jóváhagyja az éves költségvetés tervezetét, valamint az éves beszámoló és a mérleg tervezetét és azokat a közgyűlés elé terjeszti,
 • az Alapszavály felhatalmazása alapján jóváhagyja az új tag felvételét
 • elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket az Alapszabály, jogszabály előír, vagy amelyet a közgyűlés meghatároz

Teljeskörű leírás: Alapszabály IX.

Ismerje meg Kamaránk elnökségét személyesen!

Az alábbi képekre kattintva elérheti az elnökségi tagokkal készített interjúkat.

Elnök

Alelnökök

Elnökség

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság 5 tagból áll, akiket a közgyűlés (a Swisscham Hungary közgyűlésén valamennyi tag jogosult részt venni) választ meg 5 évre. A felügyelőbizottság  ülései nyilvánosak, róluk jegyzőkönyv készül. A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ. Az felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

A felügyelőbizottság  jogosult:

 • a Swisscham Hungary működését és gazdálkodását ellenőrizni
 • tájékoztatást, felvilágosítást kérni a Swisscham Hungary elnökségétől
 • betekinteni a Swisscham Hungary könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálni
 • az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt venni

A felügyelőbizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

 • a Kamara működése során jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek orvoslása a közgyűlés döntését teszi szükségessé
 • a vezetői tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

Teljeskörű leírás: Alapszabály X.

Ismerje meg Kamaránk felügyelőbizottságát!

Az alábbi képekre kattintva elérheti az felügyelőbizottsági tagokkal készített interjúkat:

Felügyelőbizottság

Igazgató

A Kamara munkaszervezetét az igazgató irányítja, akit az elnökség választ, és akinek a visszahívására is az elnökség jogosult. Az igazgató ezen tevékenységét munkaviszonyban végzi, és vezető állású munkavállalónak minősül, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

Feladatköre:

 • a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtása
 • a Kamara napi ügyeinek vitele, az Alapszabály keretei között az egyesület képviselete, az egyesület tevékenységi körén belül az operatív döntések meghozatala és végrehajt(at)ása
 • az alkalmazott(ak) feletti munkáltatói jogok gyakorlása
 • az éves beszámoló és a mérleg előkészítése és azoknak az elnökség elé terjesztése
 • az éves költségvetés elkészítése és annak elnökség elé terjesztése
 • a Kamara jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának ás a tisztségviselők megválasztásának előkészítése
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Kamarával kapcsolatos kérdésekre
 • tagok nyilvántartása
 • a Kamara határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
 • a Kamara működésével kapcsolatos iratok megőrzése

Teljeskörű leírás: Alapszabály XI.

Aranyszponzor

Szponzorok

Egészségügyi partner

Intézményi partnerek

A Swisscham Hungary elérhetőségei

Lipovecz Júlia
Igazgatónő
+36 30 984 96 10

Kövessen minket
Facebookon és Linkedinen

Székhely, postázási cím:
1134 Budapest, Váci út 33.

Iroda:
1016 Budapest, Fém utca 6.

Nyilvántartási szám: 01-02-0007582
Adószám: 18072897-1-41
Számlaszám: 10918001 00000411 72000001
IBAN: HU74109180010000041172000001
BIC: BACXHUHB
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Médiapartnereink:
Kommunikációs partner:
Vissza az oldal tetejére