Vissza

2023. október 24.

Molnár & Partners: Külföldi általános forgalmi adó visszatéríttetése

Az adóalanyok az ELEKÁFA nyomtatványon, országonként külön-külön lapon kérhetik a megfizetett adó visszatéríttetését a magyar adóhatóságtól. A magyar adóalanyok az Európai Unió tagállamai mellett viszonossági alapon Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Szerbia, Törökország esetében, valamint az Egyesült Királyság esetében a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló Megállapodás Írországról/Észak-Írországról szóló Jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével kérhetik az adó visszatérítését. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi áfa visszatérítésénél minden esetben az adott forrásország szabályrendszere mérvadó, tehát ha az érintett tagállam jogszabályai szerint az adott termékre vagy szolgáltatásra adólevonási tilalom vonatkozik, akkor annak visszatéríttetésére a külföldi adóalany sem jogosult.  

Vissza