Vissza

2023. október 24.

Molnár & Partners: Külföldi általános forgalmi adó visszatéríttetése

Amennyiben egy belföldön letelepedett adóalany az adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében egy másik tagállamban szolgáltatást vesz igénybe illetve onnan terméket szerez be és ehhez vagy az ebbe a tagállamba irányuló termékimporthoz kapcsolódóan a másik tagállamban jogszerűen hozzáadottérték-adót számítanak fel, akkor a belföldi adóalany áfa-visszatéríttetésre jogosult.

Az adóalanyok az ELEKÁFA nyomtatványon, országonként külön-külön lapon kérhetik a megfizetett adó visszatéríttetését a magyar adóhatóságtól. A magyar adóalanyok az Európai Unió tagállamai mellett viszonossági alapon Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Szerbia, Törökország esetében, valamint az Egyesült Királyság esetében a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló Megállapodás Írországról/Észak-Írországról szóló Jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével kérhetik az adó visszatérítését. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi áfa visszatérítésénél minden esetben az adott forrásország szabályrendszere mérvadó, tehát ha az érintett tagállam jogszabályai szerint az adott termékre vagy szolgáltatásra adólevonási tilalom vonatkozik, akkor annak visszatéríttetésére a külföldi adóalany sem jogosult.  

Vissza