Vissza a rendezvényekhez

Adóváltozások 2021 - a VGD Hungary előadása a Swisschamnél

Rendezvény időpontja:

2020 december 10, -

Helyszín:

Beszámoló

Dr. Füleki Tamás, a VGD Hungary adótanácsadója tartott átfogó előadást a már kihirdetésre került, 2021-ben életbe lépő adóváltozásokról a Swisscham Hungary december 10-i webináriumán. A bevezetőben elhangzott, hogy az adópolitika főbb vezérfonalai évek óta azonosak: a jogalkotó célja a gazdaság fehérítése a NAV egyre szélesebb körű digitalizációs megoldásaival, továbbá a jövedelmet terhelő adók mérséklése és a családok támogatása. A 2020-ban kirobbant globális koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklésére való törekvés még a 2021-es évre vonatkozó adócsomagban is látszódik.

Az általános forgalmi adó területén a 2021-es év egyik legfontosabb, vállalatokat érintő intézkedése az lesz, hogy júliustól a magyar adóhatóság képessé válik a Magyarországon nyilvántartásba vett áfa alanyok áfa bevallás tervezetének elkészítésére. A tervezet nem válik automatikusan bevallássá, az érintett adóalanynak lehetősége lesz majd korrigálásra, ill. kötelezettsége lesz az adólevonási jogáról és annak érvényesítéséről dönteni. A várhatóan egy új elektronikus platformon megjelenő bevallás-tervezet mellett a tervek szerint a bevallások a már megszokott, „hagyományos” úton is beküldhetőek lesznek. A valós idejű adatszolgáltatás során beküldendő számlaadatok köre is bővül. A NAV legújabb, 3.0-s interfész verziójának használata 2021. április 1-jétől lesz kötelező, ezt követően a régi verzióval történő adatszolgáltatás miatt kiszabható mulasztási bírság összege számlánként akár 500 ezer forint is lehet.

Az EU vonatkozó jogalkotási folyamata miatt változik az e-kereskedelemre vonatkozó áfa-csomag is: egyszerűsödik a Közösség másik tagállamába nyújtott B2C szolgáltatások, valamint távértékesítések adminisztrációja és áfa kezelése, az ún. MOSS (Mini One Stop Shop) rendszer kibővül. Megszűnik a harmadik országból (avagy EU-n kívülről) érkező, kisértékű áruk import áfa mentessége, a jövőben minden importált termék után áfát kell fizetni. A változások – a koronavírus miatt – a tervezettnél később, csak 2021. július 1-jétől hatályosak.

Már január 1-jétől hatályos azonban néhány fontos áfa-változás az áfa csoportok, a behajthatatlan követelések, a munkaerő-kölcsönzés, illetve a jogutódlás során történő áfa visszatérítés esetében.

Dr. Füleki Tamás a BREXIT-tel kapcsolatban figyelmeztetett, hogy 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság harmadik országnak minősül, amely miatt az érintett tranzakciókban egyfelől változnak az áfa szabályok, másfelől megjelenik a vám is. Az adminisztratív terheken felül az átállás rendszerszintű feladatokat is felvet az érintett vállalatoknál: számlázó programok, IT rendszerek átprogramozása, kollégák képzése, stb.. A BREXIT után nem lesz alkalmazható a háromszögügyletekre és a vevői készletekre vonatkozó egyszerűsítés, ill. bizonyos esetekben a fuvarparitásokat is felül kell vizsgálni. Továbbá az Egyesült Királyságból beszerzett termékek január 1-jétől importnak minősülnek majd, és nem lesz alkalmazható a MOSS rendszer sem. A változások folyományaként az Egyesült Királyságban adóköteles tevékenységet folytató társaságoknak ottani áfa számot kell igényelniük, ezzel kapcsolatban pedig érdemes az Egyesült Királyság adószabályait maradéktalanul ismerő, helyi adótanácsadókat megbízniuk a kockázatok mérséklése és a szabályok teljeskörű betartása érdekében.

Dr. Füleki Tamás hangsúlyozta, hogy – csakúgy, mint a svájci illetőségű vállalatok esetében – a magyar áfa szabályok alapján, a Magyarországon le nem telepedett, harmadik országbeli vállalkozásoknak adóköteles gazdasági tevékenységük esetén (de már pusztán az adószám igényléséhez is) kötelező pénzügyi képviseleti szolgáltatót igénybe venniük. Az ilyen szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal szemben a magyar jogalkotó szigorú követelményeket támaszt, amelynek a VGD Hungary cégcsoport megfelel, így ilyen igény esetén is készséggel áll a vállalkozások rendelkezésére.

A társasági adó szabályai is jelentősen változnak: szűkül az ellenőrzött külföldi társaságok fogalmi köre, a valódi jogügyletekhez kapcsolódó osztalék- és tőkenyereségrész mentesül az adó alól. Bővül a társasági adóbeli telephely fogalma, változnak a kamatlevonás korlátjának szabályai a csoportos tao. alanyok esetében, ill. az eddigi szabályoktól eltérően külön nyilvántartást kell majd vezetni a kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés során alkalmazható tao. alap csökkentéshez. Szűkül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások köre, eltörlésre kerül a fejlesztési tartalék esetében a 10 milliárd Ft-os felső korlát, a ki nem fizetett osztalékot pedig eredménytartalék növekedésként kell majd elszámolni. A társasági adó változásai érintik a tőkekivonási adót („exit tax”) és a transzferár kiigazításokat is.

Jó hír a kisvállalatoknak, hogy a kis vállalati adó árbevétel-, és mérlegfőösszeg értékhatára 3 milliárd forintra emelkedik (azonban az 50 fős létszámkorlát marad), az adó mértéke viszont 11%-ra csökken, így még több vállalkozás számára érdemes ezt az adózói státuszt választani. Az évközben elfogadott szigorítás következtében kimondásra került, hogy ugyanaz a személy csak egy vállalkozásban lehet kisadózó („katás”), ill. pontosításra került az ilyen adózók külföldről származó bevételénél az adó alapjának kiszámítása.

A személyi jövedelemadó kapcsán jogtechnikai módosítás történt a személyi kedvezményben, egységessé vált a SZÉP kártya keretösszege és jelentős változások lesznek az őstermelők adózási szabályaiban is. Ezen adónem esetében is elfogadásra került egy, a járványra reflektáló változás: a koronavírusra tekintettel adómentessé vált a járványügyi szűrővizsgálat, amely visszamenőlegesen is érvényesíthető (a járvány első hulláma során végzett szűrésekre is).

A helyi iparűzési adó kapcsán elhangzott, hogy ezentúl az NAV felé kell benyújtani a bevallásokat a helyi önkormányzatok helyett, továbbá bizonyos esetekben a személygépkocsi eszközértékének elszámolásának szabályai is változnak, ill. szűkül az ideiglenes iparűzési tevékenységet eredményező esetek köre is. Az olyan transzferár kiigazítás, amely helyi iparűzési adóalap csökkentést eredményez, kizárólag nyilatkozat függvényében lesz alkalmazható.

Az adóigazgatási eljárások kapcsán dr. Füleki Tamás ismertette a megbízható adózói minősítéssel, a felügyeleti intézkedés iránti kérelemmel, valamint a súlyosítási tilalommal kapcsolatos szabályok változásait. Pontosításra kerültek a nemzetközi információcsere (DAC6), valamint a transzferárazással kapcsolatos nemzetközi adóügyi eljárások szabályai is. Jó hír, hogy a részletfizetési és halasztási kedvezmények köre bővül, az értékhatárok emelkednek, szigorodik azonban a megbízható adózók bírságolására vonatkozó törvényi előírás.

Az egyéb adók és illetékek kapcsán előadta a 2021-től életbelépő gépjárműadó, regisztrációs adó, jövedéki adó, valamint az egyes okmányokat érintő illetékek változásait.

A számvitelt érintő jogszabály változások bemutatása során kitért a tőketartalék, az elengedett osztalék, és a lekötött tartalékkal kapcsolatos, 2021-től alkalmazandó változásokra is.

 

* * * * *

Dr. Füleki Tamás előadásának prezentációja a Swisscham Hungary-nél elérhető.

További kérdés esetén a VGD Hungary adószakértői örömmel állnak rendelkezésükre.